Публічний Договір про надання послуг бронювання

            Цей Публічний договір про надання послуг бронювання (далі за текстом – «Договір») відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України регулює відносини між Виконавцем (ФОП Стельмах С.В., РНОКПП: 2118903005) та Замовником, і визначає порядок надання та отримання послуг бронювання Об’єкту проживання.

            У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

  • Замовник – фізична особа або юридична особа (в т.ч. фізична особа-підприємець), яка виявила бажання скористатися послугами бронювання, уклала Договір та належним чином виконує умови Договору.
  • Виконавець – суб’єкт господарювання, який надає послуги з тимчасового розміщення (проживання) в Об’єкті проживання.
  • Об’єкт проживання – визначені при процедурі бронювання Замовником номери готелю White Residence & Spa, що розташований за адресою: вул. Набережна, 10, с. Щасливцеве, Херсонська обл.

1. Загальні положення

1.1. Зазначений Договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) Виконавця. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.

1.2. Цей Договір укладається шляхом подачі заявки на бронювання Об’єкту проживання.

1.3. Здійснюючи бронювання, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, згоден і приймає умови Даного Договору.

2. Предмет договору

2.1. На умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується забезпечити надання Замовнику, згідно його заявки, послуги з бронювання Об’єкту проживання та послуги з тимчасового розміщення (проживання) в Об’єкті проживання, а Замовник зобов’язується оплатити надані послуги Виконавцеві.

3. Порядок бронювання та здійснення оплати

3.1. Замовник, що планує скористатися послугами з тимчасового розміщення (проживання) у Об’єкті проживання, здійснює гарантоване бронювання у розмірі 100% передоплати вартості послуг з тимчасового розміщення (проживання) за весь період проживання.

3.2. Процедура бронювання здійснюється на веб-сторінці Виконавця за адресою: https://whiteresidence.com.ua

3.3. У разі скасування бронювання з ініціативи Замовника, передоплата вартості послуг з тимчасового розміщення (проживання) Замовнику не повертається. Замовником може бути використано оплачені кошти для бронювання Об’єкту проживання на інший період.

4. Права і обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1.Узгодити заявку із Замовником і оформити бронювання номера згідно вибору Замовника.

4.1.2. Надати  Замовнику способи здійснення та строки попередньої оплати за бронювання.

4.1.3. Надати Замовнику після надходження попередньої оплати за бронювання— інформацію про підтвердження бронювання.

4.1.4. Надати на вимогу Замовника бухгалтерський пакет документів після оплати і надання послуг тимчасового розміщення (проживання) в Об’єкті проживання.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. Своєчасно оплатити послуги тимчасового розміщення (проживання).

4.2.2. У термін, на який було було заброньовано послугу проживання, скористатися послугами тимчасового розміщення (проживання) у Об’єкті проживання.

4.3. Замовник має право отримати:

4.3.1. обумовлений цим Договором комплекс послуг;

4.3.2. об’єктивну і повну інформацію про статус замовлення в Об’єкті проживання.

5. Термін дії договору та інші умови

5.1. Дія Договору припиняється виконанням сторонами своїх зобов’язань відповідно до його умов або за взаємною згодою сторін.

5.2. Замовник підтверджує, що всі надані в заявці на бронювання персональні дані Замовника є правильними, і висловлює свою згоду на те, що Виконавець має право обробляти персональні дані осіб, надані в заявці.

5.3. Виконавець має право використовувати адресу електронної пошти Замовника для відправки на нього листів рекламного, інформаційного та розважального характеру. При цьому Замовнику надається право відмовитися від отримання даних листів у будь-який момент.